• Tăng cỡ font chữ
  • Font chuẩn
  • Giảm cỡ font

Một ngày buồn của Thiên Chúa

Email In PDF.
Một Ngày Buồn Của Thiên Chúa
Mikha 6:3 "Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho Ta đi".

Một ngày buồn của Thiên Chúa. Tiếng kêu thống thiết của Thiên Chúa từ ngàn năm xưa hôm nay lại vọng về. Vẫn cùng tiếng than thở ấy cho một dân tộc được Thiên Chúa yêu thương, Ngài đang than thở cùng con người và thế giới hôm nay.
Thế giới đang chối bỏ và quay lưng lại với Thiên Chúa. Đến bao giờ Thiên Chúa còn chịu sự xỉ nhục, cho họ làm trò hề của thiên hạ? "Dân này còn khinh thị Ta đến bao giờ nữa? Cho đến bao giờ, chúng không chịu tin vào Ta, mặc dầu Ta đã làm bấy nhiêu dấu lạ ở giữa chúng?" (Ds14:11). Những dấu lạ của Thiên Chúa đã làm để con người nhận ra những kỳ công của Thiên Chúa, con người hôm nay đem ra mổ xẻ, đặt nhiều giả thuyết khác nhau vì tâm hồn của những con người ấy đã trở nên tăm tối, ngờ vực. Họ không thể đón nhận sự thật vì nơi họ không có sự thật, tất cả đều là nghi vấn; ngay cả nghi vấn về nguồn gốc của chính họ. Phải chăng Thiên Chúa đã dựng nên họ, dựng nên trời đất và các vì sao, tinh tú trê trời? Họ không thể nhìn xuyên vũ trụ, không thể đếm thấu các vì sao, không hiểu được trật tự của vũ trụ tuần hành. Con người có giới hạn thế mà họ lại cho rằng đó là điều tự nhiên mà có. Họ chẳng tin việc "chính Chúa đã làm ra trái đất và trên trái đất, đã dựng nên con người; chính tay Ta đã dăng vòm trời và đặt lên đó ức triệu vì sao" (Is45:12). Họ vẫn cứ lý luận, tranh cãi, muốn chứng minh chẳng có Đấng Tạo Thành, chẳng có Thiên Chúa. Mặc dù mắt họ đã nhìn thấy trời đất và vạn vật, nhưng đã chẳng thấy vì họ nhìn mọi sự không có Chúa. Thật đáng thương cho họ. Thiên Chúa không đối chất với lòng chai đá, tăm tối của họ. "Khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình! Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặn mình: "Ông làm cái gì vậy? Tác phẩm của ông làm không khéo tay!" (Is45:9).

Một ngày buồn của Thiên Chúa. "Ta đã yêu thương các ngươi, ĐỨC CHÚA phán. - Thế mà các ngươi nói: Ngài yêu thương chúng con ở chỗ nào? (Malakhi 1:2). Một bà mẹ đau đớn khi sinh con không đau đớn cho bằng người con từ chối tình thương của bà. Một người tình có hy sinh, mất mát đến đâu cũng không thấm thía đau thương cho bằng bị phụ tình. Lòng con người hôm nay đã ra chai đá, đã phụ tình Thiên Chúa. Xưa kia Giuđa bán Chúa, bán tình yêu của Thầy dành cho mình để đổi lấy 30 đồng thì hôm nay việc bôi xấu, xúc phạm đến Thiên Chúa để thu về cả triệu triệu bạc nào có khác gì đâu. Cả hai chứng mình một tấm lòng bạc tình. Vẫn lòng dạ ấy, vẫn con tim ấy họ chỉ muốn làm tôi một chủ. Họ yêu thương ông chủ thế gian và khinh dể, bán đứng Thiên Chúa. "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ" (Mt6:24).

Một ngày buồn của Thiên Chúa. "Dân đang lần bước giữa tối tăm" (Is9:1) Thế giới hôm nay đang đi trong tăm tối của quyền lực thế gian. Con người đang cố gắng dùng ánh sáng điện ảnh của kinh đô Hoa lệ để chiếu sự tối tăm của họ trên mành ảnh. Dùng ngòi bút khôn ngoan để viết điều vu khống, phản bội bởi vì nơi họ không có sự kính sợ Thiên Chúa. Lòng kính sợ Chúa là đức khôn ngoan của con người. Họ dùng ánh sáng thế gian để soi lối cho người khác bước đi nhưng họ chẳng biết đường đi vì họ ở trong bóng tối. "Cứ để mặc họ. Họ là những người mù dắt người mù. Mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố." (Mt15:14). Giuđa dùng đuốc soi sáng trên đường đi bán Chúa. Giuđa đã tìm được kho bạc, và để rồi khốn thay lại chết bên cạnh kho bạc đã tìm được và mất cả linh hồn. "Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách" (Ga3:19-20). Bản án của việc từ chối ánh sáng của Thiên Chúa là ở trong tối tăm. Một ngày nào đó ánh sáng trần gian sẽ bị lấy đi, những ai cậy dựa vào ánh sáng trần gian thì sẽ ở trong bóng tối. Thế nhưng, họ không làm chủ được bóng tối mà bóng tối làm chủ họ. Họ sẽ trở thành nô lệ cho bóng tối và phục tùng bóng tối.

Một ngày buồn của Thiên Chúa. Con người đang đứng lên thử thách Thiên Chúa. Họ đứng lên chống lại Thiên Chúa. Họ đưa chân đạp mũi nhọn. Họ làm ra lề luật để loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ và con cháu họ. Ngày xưa Israen đã chọn Babraba để khử trừ Chúa Giêsu trên thánh giá. Hôm nay con người chọn tự do ngôn luận để loại Chúa ra khỏi cuộc đời. Họ không cần Chúa nữa, vì Chúa chỉ là cái gai trong mắt họ. "Và các ngươi, thế hệ hôm nay, hãy ngẫm xem lời ĐỨC CHÚA phán dạy: "Đối với Ít-ra-en, phải chăng Ta đã là sa mạc hay đất đai cằn cỗi tối tăm?" Thế mà sao dân Ta lại nói: "Chúng tôi muốn tự do chứ không còn đến với Ngài nữa?" (Gr2:31) Chẳng còn mấy người hôm nay cảm nghiệm được câu: "con biết con cần Chúa" nữa. Họ đã no đủ vật chất, dư thừa thịt mỡ trên thân xác. Con người chỉ muốn tìm những điều làm vui lòng bao tử, khoái cảm, và danh vọng. Họ dùng thời gian, của cải Chúa ban để lại phục vụ cho ngẫu tượng mới của thời đại hôm nay là danh vọng, của cải, quyền hành, và điạ vị. "Nó đâu biết rằng chính Ta đã ban cho nó lúa mì, rượu mới với dầu tươi, cũng chính Ta đã tặng cho nó bạc vàng nhiều vô kể, vậy mà chúng lại đem chế tạo đồ dâng kính Ba-an!" (Hôsê 2:10).

Một ngày buồn của Thiên Chúa. Những áng mây mù đang che khuất ánh mặt trời. Bóng tối đang gieo rắc những giáo lý sai lạc, tà giáo vào thế gian. "Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết, để làm cho kế hoạch của Ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, Ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi!" (Gióp 38:2-4) Những trận hỏa mù đang được tung ta hầu mong chiếm lấy những người chưa biết Chúa, những người non trẻ, những người có đức tin thối rễ. Họ sẽ lừa gạt được nhiều người vì tài dối trá của họ. Họ đang bịt mắt lòng nhân từ, thương xót của Chúa để xem Ngài chịu đựng và có biết những gì họ đang làm không. "Người mặc khải điều thẳm sâu và bí ẩn: Người biết những gì ở trong cõi tối tăm, và ánh sáng ở với Người" (Đanien 2:22). Thế nhưng, Chúa biết tất cả lòng người xấu lẫn kẻ tốt, cũng như Ngài yêu kẻ xấu lẫn kẻ tốt. Ngài cho họ không phải một cơ hội mà nhiều cơ hội, kể cả cơ hội cuối cùng. Những ai từ chối đón nhận cơ hội lòng thương xót của Ngài sẽ phải trả lời về điều đó vào ngày công chính khi Ngài ngồi trên ngai tòa xét xử muôn dân.

Một ngày buồn của Thiên Chúa. Thời gian của quyền lực bóng tối đang hoàn hành ngang dọc. "Nhưng đây là giờ của các ông, là thời của quyền lực tối tăm" Lc22:53. Những chiến sĩ chiến đấu dưới lá cờ của Chúa Giêsu đang phải chiến đấu với nhiều chiến tuyến. Những người họ chiến đấu không phải là người thường. "Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao" Eph 6:12. Thế nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi những người thuộc về Chúa. Thiên Chúa là sức mạnh của họ. Thiên Chúa sẽ chiến đấu cho họ. Những ai chiến đấu vì danh Đức Kitô sẽ chiến thắng, "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian" (1Ga4:4).

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin tưởng nơi Ngài!


Cát Minh

( theo: thanhlinh.net )

Tài liệu Roma về «trò lường gạt ngạo mạn» của Da Vinci Code Xem tiếp

Đại Hội Điện Ảnh Cannes lạnh nhạt đón tiếp phim Da Vinci Code Xem tiếp

Tôi có cần mua đọc tiểu thuyết hay xem phim DVC không? Lm Bùi Công Minh Xem tiếp

Tranh luận về phim DVC đã đến mức nóng bỏng Xem tiếp

Liên lạc tham gia cầu nguyện và phản đối ở Little Sàigòn Xem tiếp

Ghi danh Chương Trình Hành Động Qua Cầu Nguyện Xem tiếp

Lời Mời Gọi Tham Gia Cầu Nguyện Lm Nguyễn Đức Vượng, O Xem tiếp

Trận chiến thiêng liêng mới . Xem tiếp

Từ Giêrikhô đến DaVinci Code hay từ Saolô trở thành Phaolô . Xem tiếp

Đài Veritas Asia nói về The Da Vinci Code . Xem tiếp

Chia sẻ của Lm Bùi Quang Tuấn trên đài Mẹ Hằng Cứu Giúp . Xem tiếp

Gởi Email phản đối hãng phim Columbia Pictures . Xem tiếp

Liên lạc tham gia biểu tình phản đối . Xem tiếp


Chia sẻ tâm tình với bài này tại mục Click Viết (Thêm) lời bình mới dưới đây.
Yah
Diigo
ShareMyspace
FSpr
Red
Gm
Tumb
Cập nhật cuối by nTT (Thứ năm, 30 Tháng 9 2010 02:31)  

Viết (thêm) lời bình mới


Mã bảo vệ
Click mã mới (nếu.khó.đọc)[xin.Nhập.mã.hộp.dưới]


Please wait while JT SlideShow is loading images...
Họ Giáo Sổ LàngMừng Công đoạn I -LTHọ Giáo An TháiBCNXD NT Nam Lỗ 2011Quê hương ngọt ngàoKỷ yếu Nam LỗNam Lỗ Xưa & NayNam Lỗ sử lượcKỷ yếu họ KhuốcChuyện lạ Hoàng NôngLác làng - Kỷ yếuK-Y Họ Lác TrạiHọ ngói (Thổ khối) K-Y

Thông báo nhanh (TIPs)

(Kinh TNTT Nam Lỗ.)
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa,
Chúa thương con quá! ngự xuống lòng con
Con dâng xác hồn của con cho chúa
Ôi vui sướng quá,
Lạy Chúa Giêsu.
- TNTT0. (Cẩm nang HP Gia đình Kitô)
Năm Gia Đình, mời đọcCẩm nang Hạnh Phúc Gia Đình Kitô - tập sách bổ ích này cùng các bạn trẻ, cách riêng những bạn trẻ sắp bước vào đời sống hôn nhân.
by NL Date: Feb.,01st,2014 
Pray for us!

Kho hình ảnh khác, Video NamLỗ
{Img1},{Img2},{Img3},{Img4}
{Img5},{Img6},{Img7},{Img8},

{IN},{My},{dig},{face.twit}
+{G+},{re},{ps},{tb},{Dg},{dl},{Dz}.

by BTT_NL Date: Mar, 01st, 2011

e. (Xin lời cầu nguyện); NL!
by BTT_NL Date:Mar,01st,2011

Bài mới cập nhật


Thông điệp - Lời hằng sống

"Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước;... Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu?" (Mt25, 37-39) fl1.