• Tăng cỡ font chữ
  • Font chuẩn
  • Giảm cỡ font

Hình ảnh đồng hương Hải Ngoại Nam Lỗ

Email In PDF.
Hình ảnh đồng hương Hải Ngoại Nam Lỗ
Những hình ảnh từ gia đình, giáo xứ, sự kiện, thăm hỏi của Cộng Đồng Hải Ngoại Nam Lỗ, những chuyến viếng thăm, những lời chúc mừng, những mối tình liên kết. Những người luôn mang hình ảnh của quê hương xứ sở làm tô đẹp thêm cho quê hương, mang hình ảnh quê nhà tới khắp muôn phương.
Tham chiếu:
- 2008 hình ảnh từ jos-aussie, photobucket, click

(Click vào hình để coi, Khi coi hình, có những hình nhỏ, quý vị có thể click Next bên trái, phải góc trên hộp xem để bỏ qua).


Hình ảnh được cung cấp từ Quý đồng hương Hải Ngoại Nam Lỗ.


Chia sẻ tâm tình với bài này tại mục Click Viết (Thêm) lời bình mới dưới đây.
Yah
Diigo
ShareMyspace
FSpr
Red
Gm
Tumb
Cập nhật cuối by nTT (Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 20:38)  

Viết (thêm) lời bình mới


Mã bảo vệ
Click mã mới (nếu.khó.đọc)[xin.Nhập.mã.hộp.dưới]


Thông điệp - Lời hằng sống

Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất“   (Lc 8:18)