• Tăng cỡ font chữ
  • Font chuẩn
  • Giảm cỡ font

Hình ảnh đồng hương Hải Ngoại Nam Lỗ

Email In PDF.
Hình ảnh đồng hương Hải Ngoại Nam Lỗ
Những hình ảnh từ gia đình, giáo xứ, sự kiện, thăm hỏi của Cộng Đồng Hải Ngoại Nam Lỗ, những chuyến viếng thăm, những lời chúc mừng, những mối tình liên kết. Những người luôn mang hình ảnh của quê hương xứ sở làm tô đẹp thêm cho quê hương, mang hình ảnh quê nhà tới khắp muôn phương.
Tham chiếu:
- 2008 hình ảnh từ jos-aussie, photobucket, click

(Click vào hình để coi, Khi coi hình, có những hình nhỏ, quý vị có thể click Next bên trái, phải góc trên hộp xem để bỏ qua).


Hình ảnh được cung cấp từ Quý đồng hương Hải Ngoại Nam Lỗ.


Chia sẻ tâm tình với bài này tại mục Click Viết (Thêm) lời bình mới dưới đây.
Yah
Diigo
ShareMyspace
FSpr
Red
Gm
Tumb
Cập nhật cuối by nTT (Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 20:38)  

Viết (thêm) lời bình mới


Mã bảo vệ
Click mã mới (nếu.khó.đọc)[xin.Nhập.mã.hộp.dưới]


Thông điệp - Lời hằng sống

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời." (Mt 5,14 -16)