• Tăng cỡ font chữ
  • Font chuẩn
  • Giảm cỡ font

Hình ảnh họ giáo Hoàng Nông

Email In PDF.
Hình ảnh họ giáo Hoàng Nông
Một họ giáo tương đối ít người chỉ có vẻn vẹn hai gia đình, nhưng nhờ lòng kiên cường họ giáo cũng có Ngôi Thánh Đường để tối sớm cầu nguyện đọc kinh. Họ giáo nằm trên vùng truyền giáo của Giáo xứ, thuộc xã Lô Giang. Tại đây có nhiều những chuyện lạ, sự lạ được mọi người kể lại, Quý vị qua mục thông tin kỷ yếu các họ giáo, hoặc xem bài viết liên quan sau đây để coi thêm thông tin về họ giáo.
Quan Thầy Thánh Giuse bầu cử, ngày kính Lễ quan thầy (19/03) hàng năm.

(Click vào hình để coi, Khi coi hình, có những hình nhỏ, quý vị có thể click Next bên trái, phải góc trên hộp xem để bỏ qua).


_____________________________


Chia sẻ tâm tình với bài này tại mục Click Viết (Thêm) lời bình mới dưới đây.
Yah
Diigo
ShareMyspace
FSpr
Red
Gm
Tumb
Cập nhật cuối by nTT (Thứ ba, 17 Tháng 5 2011 20:39)  

Viết (thêm) lời bình mới


Mã bảo vệ
Click mã mới (nếu.khó.đọc)[xin.Nhập.mã.hộp.dưới]


Thông điệp - Lời hằng sống

Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. (Mt 5,13)